Kiedy są ferie 2015?

Ferie zimowe trwają dwa tygodnie między 3 a 7 tygodniem roku. Terminy ogłaszane są przez kuratora oświaty. Ferie to czas…